Video: Hậu trường hóa trang của Phật Tổ Như Lai trong 'Tây du ký'

  • 17-11-2019

Video: Hậu trường hóa trang của Phật Tổ Như Lai trong "Tây du ký"